ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

در حال جستجو...


دامنه ها باید با حرف یا عدد شروع شوند و بین و طول شخصیت ها


:domain is unavailable


تماس با ما
ما متوجه شدیم دامنه ای که وارد کرده اید یک نام دامنه بین المللی است. برای ادامه ، لطفاً زبان دامنه مورد نظر خود را انتخاب کنید
لطفاً زبان دامنه ای را که مایل به ثبت نام هستید انتخاب کنید

داغ
.ai
₹12,898.00INR
.online
₹279.00INR
داغ
.com
₹999.00INR
.tech
₹449.00INR
داغ
.in
₹698.00INR
داغ
.co.in
₹544.00INR
.shop
₹239.00INR
فروش
.digital
₹364.00INR
نام های پیشنهادی
در حال ایجاد لیست پیشنهادی برای شما
داغ جدید فروش

پیشنهاد نام های دیگر به معنای در دسترس بودن قطعی این نام ها و امکان ثبت برای شما نمیباشد زیرا بررسی در دسترس بودن دامنه ها به صورت لحظه ای انجام میشود

مرور افزونه ها بر اساس دسته

دامنه قیمت جدید انتقال بازسازی
.com hot! ₹999.00INR 1 سال ₹969.00INR 1 سال ₹1,049.00INR 1 سال
.in hot! ₹698.00INR 1 سال ₹698.00INR 1 سال ₹698.00INR 1 سال
.co hot! ₹1,048.00INR 1 سال ₹2,298.00INR 1 سال ₹2,398.00INR 1 سال
.co.in hot! ₹544.00INR 1 سال ₹574.00INR 1 سال ₹574.00INR 1 سال
.live hot! ₹419.00INR 1 سال ₹2,159.00INR 1 سال ₹2,249.00INR 1 سال
.shop ₹239.00INR 1 سال ₹2,949.00INR 1 سال ₹2,949.00INR 1 سال
.tech ₹449.00INR 1 سال ₹3,849.00INR 1 سال ₹3,849.00INR 1 سال
.org ₹674.00INR 1 سال ₹674.00INR 1 سال ₹674.00INR 1 سال
.me ₹799.00INR 1 سال ₹1,559.00INR 1 سال ₹1,649.00INR 1 سال
.online ₹279.00INR 1 سال ₹2,779.00INR 1 سال ₹2,749.00INR 1 سال
.xyz sale! ₹274.00INR 1 سال ₹1,079.00INR 1 سال ₹1,079.00INR 1 سال
.net ₹1,264.00INR 1 سال ₹1,264.00INR 1 سال ₹1,264.00INR 1 سال
.site sale! ₹189.00INR 1 سال ₹2,249.00INR 1 سال ₹2,249.00INR 1 سال
.store sale! ₹279.00INR 1 سال ₹4,449.00INR 1 سال ₹4,449.00INR 1 سال
.info sale! ₹439.00INR 1 سال ₹1,849.00INR 1 سال ₹2,049.00INR 1 سال
.download ₹569.00INR 1 سال ₹529.00INR 1 سال ₹659.00INR 1 سال
.wiki ₹2,049.00INR 1 سال ₹2,039.00INR 1 سال ₹2,049.00INR 1 سال
.world sale! ₹329.00INR 1 سال ₹2,419.00INR 1 سال ₹2,629.00INR 1 سال
.uk ₹849.00INR 1 سال ₹199.00INR 1 سال ₹849.00INR 1 سال
.website ₹369.00INR 1 سال ₹1,989.00INR 1 سال ₹2,069.00INR 1 سال
.mobi ₹529.00INR 1 سال ₹2,149.00INR 1 سال ₹2,329.00INR 1 سال
.fun sale! ₹194.00INR 1 سال ₹2,599.00INR 1 سال ₹2,599.00INR 1 سال
.today sale! ₹369.00INR 1 سال ₹1,819.00INR 1 سال ₹1,898.00INR 1 سال
.digital sale! ₹364.00INR 1 سال ₹2,659.00INR 1 سال ₹2,698.00INR 1 سال
.life sale! ₹339.00INR 1 سال ₹2,479.00INR 1 سال ₹2,569.00INR 1 سال
.club ₹529.00INR 1 سال ₹1,139.00INR 1 سال ₹1,224.00INR 1 سال
.ai hot! ₹12,898.00INR 1 سال ₹13,098.00INR 1 سال ₹12,898.00INR 1 سال
.asia ₹528.00INR 1 سال ₹1,048.00INR 1 سال ₹1,048.00INR 1 سال
.bid ₹578.00INR 1 سال ₹529.00INR 1 سال ₹649.00INR 1 سال
.biz ₹629.00INR 1 سال ₹1,398.00INR 1 سال ₹1,479.00INR 1 سال
.cyou ₹269.00INR 1 سال ₹1,139.00INR 1 سال ₹1,139.00INR 1 سال
.ind.in ₹779.00INR 1 سال ₹779.00INR 1 سال ₹779.00INR 1 سال
.ltd ₹949.00INR 1 سال ₹1,894.00INR 1 سال ₹2,049.00INR 1 سال
.net.in ₹664.00INR 1 سال ₹664.00INR 1 سال ₹664.00INR 1 سال
.news ₹749.00INR 1 سال ₹2,149.00INR 1 سال ₹2,199.00INR 1 سال
.space ₹198.00INR 1 سال ₹1,989.00INR 1 سال ₹1,989.00INR 1 سال
.work ₹419.00INR 1 سال ₹719.00INR 1 سال ₹749.00INR 1 سال
.भारत ₹694.00INR 1 سال ₹694.00INR 1 سال ₹694.00INR 1 سال

لطفاً یک دسته را از بالا انتخاب کنید

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن
دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

* همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!

* شامل برخی از تی ال دی ها و دامنه های اخیراً تمدید شده نمی شود

انتقال یک دامنه